Avui: 09:00-14:00 h , 17:00-20:00 h 964 22 52 94 674 79 15 93

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.